Świąteczny Czas

W tygodniu przedświątecznym Gabinet będzie czynny we wtorek, środę i czwartek,
a w tygodniu między Świętami a Nowym Rokiem gabinet czynny będzie w poniedziałek, środę i czwartek.

Gwiazda

Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili w garść promienie,
trzymając z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

Leopold Staff

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy

Andrzej Nonckiewicz